Mobiel

KPN WiFi - Hotspot
Wat is KPN WiFi? KPN heeft een samenwerkingsverband gesloten met Fon. KPN WiFi met Fon is een KPN dienst waarbij je met je mobiele device (...
Ma, 15 Mei, 2017 16:13